Czy Trybunał Konstytucyjny „uchylił” gminną ewidencję zabytków?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż procedura wpisu do GEZ jest niezgodna z Konstytucją RP w zakresie w jakim ogranicza prawo własności poprzez brak zapewnienia właścicielowi zabytku nieruchomego gwarancji ochrony prawnej w toku takiego postępowania.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest REMAX Sunset z siedzibą przy Ratuszowa 12/1 lokal 4B, 78-100 Kołobrzeg (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres sunset@remax-polska.pl… czytaj więcej